Thursday, February 4, 2016

Тошко 2.060 Алфа - синтезатор на българска реч

Безплатен с молба за дарение. Използвайте за забавление или за четене! :)

http://twenkid.com/software/toshko2/

Безплатна говореща програма. Български. Говор. Говорилка. Bulgarian TTS, Text-to-speech synthesizer.