Thursday, October 29, 2015

Митът за Демокрацията - юнашки многопис

 

Четете новата ми книга-многопис в трети брой на юнашкото списание  "Разумир"


Разумир, брой 3

Митът за Демокрацията

или

Свобода на словото, добросъвестност и обективност
в политическото говорене за демократи и комунисти
 
PAX DEMOCRATIUS

Мирът на Демокраций

Митът за Демокраций

Митът за Демокрацията

Демокрацийският колос


Новосветовният бог на Демокрацията

Демокрацийска справедливост


Ми[т|р]ът [з|н]а Демо[н]краций

Митът на Демонкраций

Мирът на Демонкраций

Ο μύθος της δημοκρατίας

Ο ΜΎΘΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ