Wednesday, November 6, 2013

СЕКС | 135 години стигат | Маргарита - пънк рок-рап демо от Китариста / Тош

СЕКС (Съюз на европейските капиталистически страни) като наследник на СССР

Слушай и прочети текста на песента
No comments:

Post a Comment