Wednesday, April 10, 2013

Тошко 2.04 алфа - все по-близо до изданието на продукта | Дизайн, софтуер, синтезатор на реч


Сравнение на плъзгачите във версии 2.04 и 2.03
Прочети повече в статията

Сайт на Тошко 2


No comments:

Post a Comment