Saturday, March 3, 2012

Новини: Нгонго и СПИН-ата в Африката - много смях! | Ngongo - Teaser Acting Test for an Upcoming Multi-Lingual Movie and Performance
"Нгонго и СПИН-ата" - актьорско демо, фрагмент от актьорска проба от
пред-продукционната ми работа по филма "Р.Ш." (тайна за сега, раб. заглавие). Запис от 2/3/2012 г.

Това е само фрагмент от личността на един от всичките герои, които са много, с най-различна индивидуалности, характери, истории, националности и езици.

Повече инфо и интервю за проекта ще представя по-късно.

Герой, история, импровизация; в ролята, монтаж, софтуер: Тодор "Тош" Арнаудов

Twenkid Studio:
http://twenkid.com
http://twenkid.blogspot.com

No comments:

Post a Comment