Monday, November 22, 2010

Twenkid FX Demo - November 2010 | Видеообработка, монтаж, композитинг - ново демо на българската програма за визуални ефекти Twenkid FX
Последните няколко седмици нямах време да развивам системата, но тя стабилно върви напред. http://fx.twenkid.com

Думи: Twenkid FX, Visual Effects, Twenkid Research, Visual Effects, Editing, Визуални ефекти, Видеообработка, Монтаж, Новини, Compositing, композитинг, български, софтуер, ефекти, компютърни, Chroma Keying, зелен екран, забавен, каданс, ускорен, стабилизация, компенсация, motion compensation, postprocessing, image stabilization, video crop, multi screen, video in video, remove objects from video, removal objects from video, премахване на обекти от видео,

No comments:

Post a Comment