Monday, September 20, 2010

Twenkid FX - Titles Test (NLE/Video Editing/Compositing) - Визуални Ефекти/Надписи


Има още много работа по направата на разнообразни функции за надписи и ефекти с тях, но мисля че това е добро начало. :)

Програмата ми за видеоредактиране/композитинг/ визуални ефекти/звуково редактиране/монтаж все още натрупва критична маса от функционалност и интерфейсът е много груб, но натрупването напоследък е с висока скорост.

Техническо инфо в другия блог

No comments:

Post a Comment